top of page

Projectes inclusius

Què són?

  • Són la nostra  raó de ser.
  • A les activitats en petit grups treballem amb els infants per potenciar les habilitats que els ajudaran en els contextos inclusius als que s'enfrontin.
  • Creiem que  cap nen i nena s'ha de quedar sense esport siguin quines siguin les seves capacitats i per això,  posem els mitjans perquè puguin gaudir de les activitats com qualsevol altra persona de la seva edat.
  • Els hi donem les eines que necessiten per provocar la seva pròpia felicitat. 

bottom of page